یکتا گفت: تبلیغات زرشک را انجام خواهم داد و به عنوان سفیر صادراتی زرشک اقدام به هدیه دادن این محصول در نقاط مختلف جهان خواهم کرد.

روشنعلی یکتا عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه امروز در جشنواره ملی زرشک شهرستان درمیان که در محل قلعه روستای فورگ برگزار شد، اظهار کرد: کشورهای دیگر جهان از داشتن زرشک محروم هستند و از این جهت کشور ایران یک کشور خاص است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد محصول زرشک جهان مربوط به خراسان جنوبی است، افزود: باید نگاه خود را تغییر دهیم و برای معرفی این محصول خاص در سطح بین المللی بیاندیشیم.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بیان کرد: باید میزان تولید زرشک افزایش یابد و گروه های توریسم برای برداشت زرشک به استان خراسان جنوبی دعوت شوند.

یکتا خرید تضمینی را گناه بزرگ در حق کشاورزان دانست و عنوان کرد: خرید تضمینی یعنی محصول ما مشتری ندارد دولت آن می خرد در حالی که زرشک باید خودش به جایگاهی برسد که بر اساس میزان تقاضا قیمت گذاری شود.

وی اظهار کرد: ۸۵ هزار تُن تولید زرشک میزانی نیست که پاسخگوی جهان باشد.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: باید نگاه خود را عوض کنیم چراکه هنوز نتوانسته ایم برای این اقلیم و تجارت خوبی که دارد کاری انجام دهیم و نباید تنها به بازار داخلی توجه داشته باشیم.

یکتا با بیان اینکه این میزان تولید نمی تواند شما را پوشش دهد، گفت: خرید تضمینی گناه بزرگ و حیف و میل کردن است و نشان می دهد که این محصول خریدار و متقاضی ندارد.

وی تصریح کرد: زرشک یک محصول خاص است که در جاهای دیگر وجود ندارد لذا این نعمتی را خداوند به شما داده است نباید برای آن قیمت تضمینی تعیین کنیم و بگذاریم خودش جایگاه خود را در جهان پیدا کند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: تبلیغات این محصول را انجام خواهم داد و به عنوان سفیر صادراتی زرشک اقدام به هدیه دادن این محصول در نقاط مختلف جهان خواهم کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور