رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: میهمانان کشوری جشنواره زرشک در راستای تحقق اهداف و رفع موانع تولید دعوت می‌شوند.

مهدی جعفری، گفت: به منظور حل مشکلات و موانع تولید، فراوری و فروش زرشک، میهمانانی از وزارت خانه‌های مربوط و مسئولانی مرتبط با موضوعات تولید،برداشت، فراوری این محصول و در راستای تحقق اهداف جشنواره به استان دعوت می شوند تا از روز پنج شنبه و همزمان با افتتاحیه جشنواره، در مراسم حضور یابند.

، وی افزود: برای مثال معاون اقتصادی وزرات کشور با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات، معاونان وزارت جهاد کشاورزی به منظور برطرف کردن موانع تولید از جمله رفع آفات و آموزش برای حضور در جشنواره دعوت می‌شوند.

جعفری گفت: روز یک شنبه ۱۷ مهرماه شورای سیاست گذاری جشنواره، به ریاست استانداری خراسان جنوبی و اعضاء برگزار شده عناوین برنامه‌ها و زمان آن‌ها نهایی می‌شود.

وی یادآور شد: برپایی جشنواره غذا، حضور میهمانان وزارتخانه‌ها، شب بازارها، کلنگ زنی و سایر موارد از جمله برنامه‌های مورد نظر در جشنواره زرشک ملی زرشک است و این جشنواره از ۲۱ تا ۲۷ مهر در پنج شهرستان تولیدکننده زرشک در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور