🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: برای حل مشکلات مردم، تعامل شهرداری ها با دستگاه های اجرایی افزایش یابد.
جواد قناعت  در گردهمایی شهرداران استان با اشاره به این که باید شاهد برطرف شدن موانع موجود بر سر راه شهرداری ها باشیم، افزود: خلق منابع جدید از موضوعات کلیدی برای شهرداری هاست و باید از طریق بخش خصوصی محقق شود لذا جذب سرمایه‌گذار باید در دستور کار شهرداران باشد.
🔹وی تصریح کرد: شهرداران سطح تعاملات خود را با دستگاه‌های اجرایی افزایش دهند و این تعامل باید متقابل باشد تا موضوعات مهم را بتوان حل و فصل کرد.
🔹استاندار با بیان اینکه محوریت کارها در هر شهرستانی با فرمانداران است، متذکر شد: مطالبات شهرداری از سوی فرمانداران پیگیری می شود و انتظار می رود تعامل متقابل ایجاد شود.
🔹قناعت اظهار کرد: هرگونه فعالیت عمرانی در سطح شهرها باید از قبل به تأیید معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران برسد.
🔹وی با تأکید بر اینکه تعامل خوب شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی مورد انتظار است، گفت: وحدت و همدلی در شهرستان‌ ها از نقاط مثبت استان است که نتیجه آن به مردم می‌رسد.
🔹استاندار متذکر شد: اختلافات بین شهرداری‌ها و شوراها نباید به جامعه کشیده شود چرا که این کار غلط بوده و زیبنده استان دینی و انقلابی خراسان جنوبی نیست.
🔹قناعت خاطرنشان کرد: در جلسات شورا باید بحث های جدی درخصوص موضوعات مطرح شده ، انجام شود و بعد از تایید مصوبات شورا توسط هیئت تطبیق، باید اقدام لازم برای اجرای آنها صورت گیرد.
🔹وی با بیان اینکه اگرچه از عملکرد شهرداری ها رضایت داریم، گفت: این کافی نیست و شهرداری ها باید تلاش بیشتری برای خدمت به مردم انجام دهند.
🔹استاندار با اشاره به اینکه ۱۰ شهرداری استان رتبه عالی و ۲۱ شهرداری هم رتبه خیلی خوب را کسب کرده اند، افزود: با این وجود باید شهرداران با بهره گیری از خلاقیت خود کارهای جدیدی را برای مدیریت شهری انجام دهند.
🔹قناعت تأکید کرد: شهرداران برای تحقق برنامه های شهرداری ها و افزایش بودجه باید نهایت تلاش خود را انجام دهند.
🔹وی تصریح کرد: موافق با تأثیر میزان رضایت مندی مردم از شهرداری ها در ارزیابی عملکرد آنها هستم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور