#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

برای حفظ جان خود و عزیزانمان از دور همی های خانوادگی در ایام کرونا خودداری کنیم