فرماندار نهبندان گفت: برای توسعه صنایع دستی شهرستان نهبندان باید شناسنامه روستاهای مورد هدف تشکیل شود تا در خصوص رسته‌های شغلی تصمیم گیری مطلوب شود.

مجید بیکی، امروز یکشنبه ۲۹ تیر در سومین جلسه گروه کاری اشتغال شهرستان از آمادگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اداری نهبندان برای ایجاد اشتغال در طرحهای صنایع دستی خبر داد.

وی اظهار کرد: در شهرستان نهبندان دو طرح روستای بدون بیکار و هر روستا یک محصول با همکاری صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

فرماندار نهبندان با بیان اینکه از ابتدای تیرماه جاری، دو نقطه روستایی در طرح روستای بدون بیکار «روستای چاهداشتی» و هر روستا یک محصول «روستای دهک» مشخص شده است، گفت: همچنین به همت اداره کار جلسات توجیهی-آموزشی در محل این روستاها با حضور مردم، دهیار و شوراها برگزار و رسته های کاری تدوین شده است.

بیکی تصریح کرد: برای اجرای طرح‌های صنایع دستی در روستاهای نهبندان باید تناسب بین تعداد شغل‌های ایجاده شده و جمعیت مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: برای توسعه صنایع دستی شهرستان نهبندان باید شناسنامه روستاهای مورد هدف تشکیل شود تا در خصوص رسته‌های شغلی تصمیم گیری مطلوب شود.

فرماندار نهبندان از آمادگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اداری نهنبدان برای ایجاد اشتغال در طرح‌های صنایع دستی خبر داد و گفت: با کمک و همراهی تمامی این دستگاه در سال جهش تولید شاهد رونق هر چه بیشتر تولید خواهیم بود.

بیکی افزود: دو طرح معدنی در شهرستان نهنبدان برای ایجاد اشتغال در حال پیگیری است، برای اجرای این دو طرح معدنی مجموعا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همواره یکی از دغدغه های مردم در بازدیدهای صورت گرفته از روستاها، ایجاد شغل است؛ لذا روستائیان باید از فرصت ایجاد شده توسط میراث فرهنگی و تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برای توسعه محصولات منطقه و ایجاد اشتغال استفاده کنند.