🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: با نظر مساعد هیئت دولت، بخش شاخنات در شهرستان بیرجند تأسیس و روستای گازار به عنوان مرکز این بخش تعیین شد.
ملانوری با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: تفکیک بخش مرکزی بیرجند از مطالبه‌ های چندین ساله مردم و مدیران شهرستان است که خوشبختانه بعد از پیگیری های فراوان، این اتفاق رقم خورد.
🔹وی ادامه داد: گستردگی بخش مرکزی بیرجند با وجود ۱۶۰ روستا، خدمات دهی را دشوار کرده بود به همین دلیل موضوع تفکیک این بخش از مدت ها قبل پیگیری شد.
🔹استاندار تصریح نمود: بر اساس ابلاغیه ای به امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، بخش شاخنات از ترکیب دو دهستان شاخنات و شاخن ایجاد شد.
🔹وی اظهار امیدواری کرد؛با تفکیک بخش مرکزی و ایجاد این بخش جدید، خدمات رسانی به روستاهای بخش مرکزی شتاب گیرد.
🔹ملانوری ادامه داد: طبق این مصوبه، مزرعه های دزگ بالا، دزگ پایین و زردان در دهستان باقران با هم ادغام شده و پس از تبدیل به روستا به عنوان روستای دزگ نامگذاری می شود.
sapp.ir/sko_2ir