اشرفی گفت: وظیفه دولت آماده کردن زیرساخت ها و تشکل های مردمی است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید برای صادرات فکری و برنامه ریزی کند.

جواد اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی امروز در جشنواره ملی زرشک شهرستان درمیان که در محل قلعه روستای فورگ برگزار شد با بیان اینکه کشاورزان در این جلسه به نکات بسیار خوبی اشاره کردند، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم جشنواره ملی زرشک بحث توجه شرکت های دانش بنیان به فرآوری و شکل گیری صنایع تبدیلی در زمینه تولید زرشک است.

وی افزود: در خصوص آفات محصول زرشک مقرر شده امسال وزات جهاد کشاورزی بحث آفات و سم پاشی محصول زرشک را بر عهده خواهد گرفت و هرس آن در اختیار کشاورزان خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اتاق بازرگانی از حلقه خاص خود خارج شود. اتاق بازرگانی چند بار به محصول زرشک به دولت کمک کرده است و این جشنواره به همت دولت برگزار شده و اگر برگزار نمی شد آیا یاد خراسان جنوبی برخی از مسئولان می افتادند یا خیر؟

اشرفی با بیان اینکه دولت هزینه کرده است و با اجرای جشنواره ملی زرشک به دنبال این است تا صدای کشاورزان را برساند، عنوان کرد: وظیفه دولت آماده کردن زیرساخت ها و تشکل های مردمی است و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید برای صادرات فکری و برنامه ریزی کند.

وی اظهار کرد: از اتاق بازرگانی ایران مطالبه جدی داریم تا به استان خراسان جنوبی و استان هایی که کمتر دیده شده اند توجه داشته باشند و حلقه بسته چند استان خاص نباشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: دولت مردمی به دنبال کمک کردن به اقتصاد و معیشت کشاورز پایه خراسان جنوبی است.

اشرفی افزود: ای کاش از ۲۰ سال پیش برخی افراد سفیر زرشک خراسان جنوبی می شدند و امیدواریم خروجی جشنواره ملی زرشک مثبت باشد.

وی با بیان اینکه سرانه درآمد مردم روستایی خراسان جنوبی رتبه ۲۹ کشور است و اقتصاد استان به زعفران و زرشک بستگی دارد، بیان کرد: اتاق بازرگانی بگوید که برای فرآوری آن چه اقدامی انجام داده است و امیدواریم شاهد یک رونق و جهش در زمینه محصولات کشاورزی استان باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی به تامین برق پایدار قلعه فورگ اشاره کرد و افزود: اعتباری برای آن در نظر گرفته شده است و طرح تامین برق پایدار آن در دستور کار میراث فرهنگی قرار دارد و بیش از ۳۰۰ میلیون تومان جهت سنگفرش آن در نظر گرفته شده است.

اشرفی خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از مصوبات سفر استاندار به درمیان عملیاتی شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور