🔹به دلیل وجود نواقص ایمنی در ساخت فرهنگسرای شهر بیرجند دستور عدم برگزاری جلسه در آن داده شده است.

🔸رحیمی بازرس کل خراسان جنوبی در زمینه فرهنگسرای شهرداری بیرجند گفت:ساخت و ساز فرهنگسرای بیرجند از جهات مختلف دارای ابهاماتی بود که در نهایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار گرفت که گزارش آن با ۱۰ متهم به مجموعه تخلفاتی ذی‌ربط ارسال شد.

🔸او گفت: با توجه ظرفیت دو هزار نفری فرهنگسرا و نواقص فنی و ایمنی مشهود این مجموعه ، دستور عدم برگزاری برنامه و جلسه در فرهنگسرا به شهرداری و شورای شهر بیرجند شده است.

🔸بازرس کل خراسان جنوبی یادآور شد: از دادستان مرکز استان درخواست پلمپ فرهنگسرا تا رفع نواقص ایمنی آن شده است که دادستان محترم همراهی لازم را با ما دارند.

🔸رحیمی گفت: در صورت وقوع هر گونه حادثه احتمالی، مسئولیت به صورت مستقیم بر عهده شهرداری خواهد بود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور