آیت الله سید علیرضا عبادی صبح امروز (۹ شهریور) در پنجاه و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی با ابراز خرسندی از روند جلسه شورای فرهنگ عمومی، اظهار داشت: هم عمل و اجرا در فکر و فرهنگ و هم فکر و فرهنگ در عمل و اجرا تاثیرگذار است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: برنامه هایی که مسئولان در این جلسه بیان کردند عملی فرهنگی است که عکس العمل فرهنگی خواهد داشت و با جدیت وظیفه شورای فرهنگ عمومی در حال اجرا شدن است.

وی با اشاره به مهندسی فرهنگی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی، گفت: در این راستا اگر نوع کاری که انجام می شود با پیوست فرهنگی و مطابق قانون نباشد، خودش آسیب خواهد بود.

وی با بیان اینکه آسیب هایی که بر جامعه وارد می شود بسیاری از آنان القاشده توسط بیگانگان است، اظهار کرد: در طرح مهندسی انقلابی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی باید به این بخش بپردازید که تا چه زمانی می توانیم شامل این همه دشمنی های استعمارگران علیه نوع بشریت باشیم.

آیت الله عبادی با بیان اینکه متاسفانه ایران اسلامی آسیب های بسیاری از این دشمنی ها دیده است، گفت: برخی در داخل با همه وجود به دنبال تخریب داخل و مزدوری برای بیگانگان هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: ۴۰ سال برای کسب تجربه کافی است و در این مدت توانستیم دوست و دشمن را بشناسیم و این آزمون و خطاها خودش در روحیه مردم ایجاد تردید می کند.

وی با بیان اینکه بعد از تاریخ نوشتن گام دوم انقلاب، امداد الهی که صورت گرفت و ۱۸۰ درجه با خواب های بیگانگان متفاوت است، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی شرایط ویژه ای در آرمان های انقلاب پیدا کرده است.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه امروز عوامل مرتبط با استعمارگران به رسوایی کشیده شده اند، افزود: باید مسئولان ذی ربط جامعه را از آسیب های مختلف حفظ کنند و به تبیین بپردازند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: اگر طرحی برای بازسازی فکر اصیل اسلامی در آموزش و پرورش می خواهد پیاده شود باید قبل از اینکه معلم تحت یک جمله مشخص به دانش آموز چیزی القا کند، به خانواده بپردازیم تا کودک را با آموزه های اسلامی تربیت کند.

وی ادامه داد: متاسفانه این موضوعات دیده نمی شود و همه ما کوتاهی کرده ایم و باید یک نوآوری و تاثیرگذاری به وجود آید و از این فرصت های عظیم استفاده کنیم تا این قتلگاه جوانان و نوجوانان را کنترل کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین باید یک گفتمان جدید به صورت موج ایجاد شود و چهره سیاه و نقشه های دشمنان به فرزندان نشان دهیم.

آیت الله عبادی بیان کرد: ۴۰ سال است که طرحی برای مراسمات مختلف خود از جمله عروسی و عزا نداریم و طرحی قابل قبول باز زبان هنر جهت کمک به دانش آموزان و دانشجویان وجود ندارد و متاسفانه این سرمایه های عظیم مردمی و فرصت های طلایی را می سوزانیم.

وی با اشاره به اینکه خلا قانونی در بسیاری از جاها وجود ندارد، ادامه داد: اگر وجود دارد طرحی بدهید تا قانون آن ایجاد شود و این مضوعات شدنی است و بی تفاوت از کنار آن به عنوان عذر عبور نکنید.

آیت الله عبادی با بیان اینکه در کار خود سست نشوید، گفت: از این وقت طلایی در دولت انقلابی استفاده کنید و نقش روانی و تبلیغاتی باید با دولت همراه باشد تا جامعه بتواند در مقابل استکبار روی پای خود بایستد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور