علی اکبر اکبری راد مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی گفت بخش خصوصی با مشارکت ۱۰ شرکت تعاونی عشایری در سطح استان نسبت به خرید و جمع آوری پشم دام عشایراستان وفراوری آن اقدام خواهند کرد وی گفت با این اقدام ضمن اینکه تضمین لازم نسبت به خرید محصول صورت خواهد پذیرفت از خرید ارزان این محصول ارزشمند توسط واسطه ها ودلالان جلوگیری خواهد شد. وی از پیگیری پرداخت تسهیلات به سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد و گفت ده میلیارد ریال تسهیلات به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد تا ضمن خرید این محصول درخصوص راه اندازی کلاس های آموزشی نحوه چیدن پشم به دامداران و رشته فرش بافی و… ، راه اندازی کارگاه هایی در جوار کارخانه وتوسعه و ایجاد وراه اندازی خط رنگرزی و… اقدام شود. وی پشم تولیدی دام این استان را با کیفیت ترین پشم در کشور دانست و گفت کیفیت بالای این محصول برای نازک ریسی وصنایع نساجی وتولید فرشهای نفیس بسیار مناسب است اکبری راد ازتلاش برای جذب سرمایه گذار و انعقاد تفاهمنامه با مراکز حامیان اشتغال وکار آفرینی در استان خبرداد و گفت دراولین اقدام ۴۰ تن از پشم تولید شده دام عشایری استان خریداری شد.

پشم گوسفندان یک منبع درآمدی خوب برای خانواده هابوده که می‌توان با خرید آن وفراوری پشم از خام فروشی آن جلوگیری ومنبع درآمدی خوبی برای دامداران و عشایر باشد. علی اکبر اکبری راد مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی با اشاره به این مطلب گفت در پی تاکید و دستور آقای مهندس ملانوری استاندار خراسان جنوبی مبنی بر جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی، دامی، معدنی و… استان، وبه منظور مدیریت و اجرای طرح ایجاد ارزش‌ افزوده برای پشم گوسفند در مناطق عشایری استان از خام فروشی ۸۰۰ تن پشم دام عشایر شریف استان جلوگیری خواهد شد. وی از انعقاد تفاهم نامه ای خبر داد که در آن پشم تولید شده دام عشایر استان خریداری واز خام فروشی این محصول پرمصرف وارزشمند که در صنعت ریسندگی وبافندگی کاربرد دارد جلوگیری خواهد شد.. وی گفت اداره کل امور عشایری استان، منطقه ویژه اقتصادی وسرمایه گذار بخش خصوصی طی انعقاد تفاهم نامه ای پشم خریداری شده را در کارخانه فرآوری پشم در منطقه ویژه اقتصادی فرآوری خواهند نمود. اکبری راد