رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان از شناسایی و توانمندسازی هنرمندان رشته گلیم سوزنی در این شهرستان با کمک طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خبر داد.

مهدی فاضلی اظهار کرد: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بر اساس آسیب‌شناسی طرح‌های موجود و مطالعات تطبیقی، تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده که با نظارت و کارفرمایی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان تسهیلگر در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در شهرستان نهبندان، هنر گلیم سوزنی تعریف شده که تاکنون ۳۱ نفر در مرحله شناسایی هستند به محض تمام شدن مرحله شناسایی به جهاددانشگاهی برای توانمندسازی و اتصال به بازار معرفی می‌شوند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان بیان کرد: گلیم سوزنی در نهبندان تاریخ دیرینه‌ای دارد و از ظرفیت‌های غنی این شهرستان است که با بهره‌گیری از طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی می‌توانیم توانمندی‌های بالقوه این هنر را بالفعل کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش و توانمندسازی و ارائه آموزش‌های بروز با توجه به نیاز بازار از جمله ویژگی‌های این طرح است، بیان کرد: رساندن سلیقه مخاطب روز به هنرمندان اصل مهمی برای تولید بر مبنای نیاز بازار است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان تصریح کرد: جهاددانشگاهی در بحث بازاریابی کمک خواهد کرد تا علاوه بر شناسایی هنرمندان، پتانسیل‌های شهرستان نیز نمایان شود.

فاضلی با تاکید بر آموزش و توانمندسازی، یادآور شد: در بخش تسهیلات، هرساله تسهیلات پشتیبان مشاغل خانگی را در سطح استان ارائه می‌دهیم که یک نفر پیشران و سرگروه معرفی می‌شود و برای اعطای تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شود.