احکام ستاد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور استاندار خراسان جنوبی به اعضا اعطا شد.

اعضای ستاد انتخابات خراسان جنوبی مشخص شدند

 جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی امروز در نخستین نشست ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در استان، احکام اعضا را اعطا کرد.

بر اساس احکام صادره با امضای  استاندار خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، موسی سلیمی مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان عضو و دبیر ستاد انتخابات استان، ناصر ناصری معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان، مهدی مرادی مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان منصوب شدند.

همچنین مهدی قائمی امیری مدیرکل حراست استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان، عباسعلی ملکی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان، شهرام حیدرزاده مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری به عنوان عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان و مرتضی امیرآبادی زاده مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات خراسان جنوبی از دیگر اعضای منصوب شده در این ستاد بودند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور