معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در جریان سفر به خراسان جنوبی با جواد قناعت استاندار دیدار کرد.
استاندار خراسان جنوبی در این دیدار  خاطر نشان کرد: موضوع تربیت فرزند کار بسیار سختی است و شاخص های خاص خود را دارد.
🔹وی تصریح کرد: نباید از جوانان انتظار داشته باشیم مانند ما فکر کنند و لباس بپوشند بلکه انتظار ما از جوانان باید با توجه به شرایط موجود جامعه باشد تا جوان ضمن رعایت همه موارد مورد نظر، به خوبی بتواند جوانی کند.
🔹در ادامه این دیدار معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم گفت: دو وظیفه ورزش و امور جوانان هر دو از امور مربوط به حوزه اجتماعی حساب می شوند و در هر یک از آنها انواع گروه ها و افراد بدون در نظر گرفتن گرایش های آنها حضور دارند.
🔹کلهر ادامه داد: در حوزه جوانان چالشی وجود دارد و آن این است که جنس برنامه های ما طوری است گاهی شامل همه جوانان نمی شود و این موضوع اغلب چالش هایی به همراه دارد.
🔹معاون وزیر ورزش و جوانان متذکر شد: در ایران افراد در ۳۰ سالگی تازه متوجه می شوند که مهارت و تجربه ای ندارند و این در حالی است که در کشور های پیشرفته سن ورود به اشتغال ۱۸ سالگی است .
🔹کلهر با تأکید بر اینکه با حمایت های افراطی جوانان را از واقعیت های موجود در جامعه دور کرده ایم، خاطرنشان کرد: باید پروژه ای برای کسب تجربه و مهارت آموزی با استفاده از ظرفیت دستگاه های محتلف را با هدف مهارت آموزی جوانان اجرایی کنیم .
🔹وی از اختصاص یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای تکمیل خانه جوانان شهرستان بیرجند خبر داد و درخواست کرد همین مبلغ را هم استانداری برای این منظور اختصاص دهد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور