رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: با حمایت بخش دولتی ۹۰ میلیارد تومان برای خرید توافقی زرشک در نظر گرفته شد.

 سلمان اسحاقی  در اختتامیه جشنواره ملی زرشک اظهار کرد: توجه به زرشک، زعفران و عناب نیازمند برخی زیرساخت‌ها است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی و نماینده مردم قاین و زیرکوه بیان کرد: درخواست از دولت داشتیم که خرید حمایتی زرشک را داشته باشیم که ۹۰ میلیارد تومان برای آن در راستای کنترل قیمت این محصول گذاشته شد.

اسحاقی ادامه داد: ما ملکف به فرآوری محصولات استراتژیک خراسان جنوبی هستیم و سند چشم انداز این محصولات را باید تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه تنها استانی هستیم که محصول زرشک را داریم، گفت: تا زمانی که فرآوری این محصول را نداشته باشیم به سودآوری از این محصول نخواهیم رسید.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی یادآور شد: دولت سیزدهم در راستای محرومیت زدایی طی دو سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده است و ما در مجلس نیز در برنامه هفتم توسعه این مهم را مد نظر قرار می‌دهیم.

وی افزود: امروز شاهدیم سازمان انرژی اتمی در حوزه پرتو دهی برای ماندگاری زرشک ورود پیدا کرده و در واقع زیر ساخت‌ها برای رونق این محصول فراهم است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه ادامه داد: امیدواریم در سال آینده گزارش درباره بارگاه‌های زرشک افتتاح شده در استان داشته باشیم.

اسحاقی افزود: درباره سایر محصولات نیز رهبرمعظم انقلاب اسلامی به طور مستقیم تاکید داشتند زعفران جنوب خراسان فرآوری شود.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور