🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به شرایط منطقه، زمینه های خدمت فراهم و آغوش استان برای خدمت گذاری باز است.
🔹ملانوری با بیان این مطلب در نشست با فرماندهان ارشد نظامی ارتش در استان خاطرنشان کرد: حوزه های نظامی از مجموعه های خدمتگزاری هستند که امنیت استان را تضمین می کنند.
🔹وی با اشاره به نقش و جایگاه ارتش در حفظ امنیت استان تصریح نمود: امنیت، نعمت بزرگی است که به دست آوردن و نگهداشت آن بسیار سخت و دشوار است.
🔹به گفته وی؛ تمام دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی خود مردم جامعه در حفظ امنیت نقش دارند.
🔹استاندار با اشاره به مرز طولانی استان، اظهار داشت: با وجود این شرایط، خراسان جنوبی در حقیقت مرزبانی جمهوری اسلامی است و چنانچه در حراست از این مرز مراقبت نشود، تبعات سخت و دشواری برای همه کشور به همراه دارد.
🔹رئیس شورای تأمین استان متذکر شد: از توان و ظرفیت همه حوزه ها برای مراقبت و پاسداری از این مرز باید استفاده شود.
🔹ملانوری با تأکید بر نقش امنیت در مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، گفت: تقاضا این است که با همان اقتدار قبلی و با توانی مضاعف به امنیت مرزهای استان کمک کنید.
🔹وی، اقدامات ارتش جمهوری اسلامی در استان را قابل تقدیر خواند.
🔹شایان ذکر است؛ فرماندهان ارشد نظامی ارتش در این نشست، ضمن معرفی حوزه های فعالیتی خود از اقداماتی گفتند که در استان انجام داده اند و برنامه های در دستور کار خود را نیز تشریح کردند.