تیم پزشکی موسسه خیریه محکم در سیزدهمین مرحله ۶۰ نفر از کودکان دارای ناهنجاری‌های مادرزادی را درمان ویزیت و یا جراحی کردند.

، رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی در استان  گفت: تیم پزشکی موسسه محکم از ۲۳ تا ۳۰ مهر در خراسان جنوبی به درمان بیماران با ناهنجاری مادرزادی پرداختند.

خوشایند افزود: در این مرحله ۶۰ بیمار ویزیت و ۱۴ بیمار جراحی شدند.

وی گفت: از ابتدای طرح تاکنون هزار و ۵۶۰ نفر بیمار با ناهنجاری‌های مادرزادی ویزیت و ۲۱۴ بیمار جراحی شدند.

خوشایند با اشاره به اینکه تیم جدید گروه پزشکان موسسه محکم از سوم تا ۹ آبان به استان سفر می‌کنند، افزود: یک تیم از پزشکان سوم تا ششم و تیم بعدی سوم تا نهم آبان کودکان بیمار را در استان درمان می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه حمایت از کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی در استان با بیان اینکه ویزیت کودکان بیمار رایگان انجام می‌شود، گفت: این بیماران در بیمارستان رازی بیرجند ویزیت و جراحی می‌شوند.

به گفته وی هزینه عمل جراحی برای بیماران نیازمند به صورت رایگان و یا درصدی و به صورت ۷۰ درصد خواهد بود و ویزیت با بیمه بیماران محاسبه می‌شود.

خوشایند افزود: امکان انجام عمل‌های جراحی از جمله ارولوژی، تناسلی، گوارشی و ارتوپدی در بیرجند فراهم است و بقیه اعمال جراحی در تهران انجام می‌شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور