#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸با مصوبه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی فرمانداران تا سقف یک سوم کارکنان در قالب مرخصی استعلاجی یا استحقاقی، شیفت کاری و دورکاری در اداره حاضر نمی‌شوند.
▫️در حالت دورکاری، شرایط کار در منزل فراهم است تا فرد بتواند وظیفه خود را انجام دهد.
▫️ دور کاری کارکنان توسط کمیته ارزیابی و نظارت دستگاه ها رصد می شود.
▫️این تصمیم در راستای کاهش میزان تجمعات در دستگاه ها و حفظ سلامت شاغلان دستگاه ها اتخاذ شده و بنا ندارد شرایطی را برای تفریح و مسافرت آنها فراهم نماید به همین دلیل شرایط دورکاری هم تحت کنترل و نظارت قرار خواهد داشت.