اجرای روش‌های آبیاری نوین در خراسان جنوبی، سبب صرفه جویی ۱۱۴میلیون مترمکعب آب در این استان شده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تا کنون با احتساب پروژه‌های در دست اجرا حدود ۳۶هزار هکتار از اراضی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است که یک سوم اراضی مستعد را شامل می‌شود.صرفه جویی ۱۱۴ میلیون مترمکعب آب در خراسان جنوبی
قوسی با بیان اینکه مطالعات ۲۰هزار هکتار دیگر از اراضی استان نیز انجام شده و آماده اجرای روش‌های نوین آبیاری است گفت: هم اکنون نیز اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در ۸هزار و ۵۰۰هکتار از اراضی استان در دست اجرا است.
وی گفت: راندمان آبیاری نیز با اجرای سیستم های آبیاری نوین در استان از ۴۰.۰۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۸.۳۵ درصد هم اکنون افزایش یافته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مجموع اراضی آبی این استان را ۱۴۱هزار هکتار اعلام کرد و افزود: امکان اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در بیش از ۸۰درصد این اراضی وجود دارد و در مابقی به دلیل نبود کیفیت آب، خاک یا سایر موارد، امکان اجرا وجود ندارد.
قوسی گفت: از سال۹۳ تا کنون بیش از ۳۳۶میلیارد و ۱۶۴میلیون تومان اعتبار برای اجرای سامانه‌های آبیاری نوین در خراسان جنوبی تصویب شده است که تا کنون ۱۹۲میلیارد و ۴۵۹میلیون تومان آن تخصیص داده شده است.