مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه گازرسانی به استان خراسان جنوبی به استان‌های سبز کشور پیوست، اظهار کرد: به استان‌هایی که میانگین پوشش گاز طبیعی در شهرها و روستاهای آن بالای ۹۵ درصد باشد سبز اطلاق می‌شود.

سید محمود هاشمی،  به رسانه‌های گروهی گفت: ۱۰۰ درصد خانوار شهری و بیش از ۹۴ درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و در حال حاضر برخورداری از گاز طبیعی در استان اعم ازحوزه شهری و روستایی به بیش از ۹۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: ۸ شهرستان استان با میانگین ضریب بهره مندی  ۹۹ درصدی جزو شهرستان‌های سبز شناخته می‌شوند و با اتمام طرح های گازرسانی روستایی، به زودی ۳ شهرستان طبس، نهبندان و خوسف نیز به شهرستان‌های سبز می‌پیوندند.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۱ هزار و ۳۰۵ خانوار شهری و ۸۷ هزار و ۶۹۱ خانوار روستایی در خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و پیش بینی می‌شود تا چند ماه آینده، همه روستاهای دارای قابلیت گازرسانی در استان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شوند.