#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

گروه جهادی با حضور در روستای جوخواه طبس خدمات خدمات بهداشتی، درمانی و فرهنگی ارائه می کنند.

 گروه جهادی ۲۵ نفره برای انجام خدمات بهداشتی درمانی و فرهنگی در روستای جوخواه بیمارستان صحرایی برپا کرد.

 

جمعی از متخصصان و فوق تخصصان در این اردوی دو روزه با برپایی بیمارستان صحرایی به صورت رایگان بیماران را ویزیت و دارو ارائه می کنند.