#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸خراسان جنوبی هم یکی از ۲۵ مرکز دارای ممنوعیت تردد اعلام شده است.