فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان‌جنوبی گفت: باید دانشجوی نخبه را به مراکز علمی و صنعتی هدایت کنیم اما گاهی هزاران مانع برسر راه این شخص نخبه گذاشته می‌شود.

سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان‌جنوبی  در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه استان گفت: سازمان بسیج علمی در مجموعه بسیج سپاه جایگاه خاص ویژه‌ایی دارد و حکم آن به عنوان نخ تسبیح محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ما یک ضعف و یک ظرفیت در عرصه علمی داریم، گفت: با اقداماتی که در عرصه علمی صورت گرفته است هنوز ابتدای راه هستیم و معتقدیم که این موضوع مربوط به یک تشکل خاص نیست لذا بسیج علمی نیز از همه ظرفیت‌ها استفاده در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب خوب عمل کرده است.

سردار مهدوی با اشاره به اینکه در عرصه مدیریتی مشکل داریم، افزود: تا توسعه و پیشرفت اتفاق نیافتد امید به وجود نمی‌آید و نیاز به برنامه‌ریزی و مدیریت دارد و لذا مراکز پژوهشی از این زاویه توجه کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه با همان بضاعتی که داشته‌ایم در همه مسائل پیش قدم هستیم و پیشرفت داریم، افزود: ما باید در کنار مراکز علمی، پژوهشی ظرفیت‌ها را شناسایی و به دنبال پیش برندگی حرکت کنیم.

سردار مهدوی افزود: مجموعه سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری به دنبال اتاق فکر و اندیشه ورزی است که همه مراکز علمی در این اتاق با برنامه‌ریزی درست به دنبال حل مسائل استان باشند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ما در دانشگاه چه میزان به دنبال نخبه پروری و شناخت استعدادها هستیم، گفت: ما در استان خراسان جنوبی چقدر در کشف این استعدادها حرکت کرده‌ایم؟

وی با اشاره به اینکه شناسایی و هدایت دانشجوی نخبه می‌تواند ما را حل مشکلاتی که در حوزه مدیریتی داریم هدایت کند، بیان کرد: دانشجوی نخبه ما در دانشگاه با هدایت مراکز پارک و علم و فناوری و دانش بنیان گاهی می‌تواند مشکل استان را حل کند.

وی با بیان اینکه موانع می‌تواند در حوزه فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و تاثیرگذار باشد، تصریح‌ کرد: باید آسیب‌ها توسط فکر و اندیشه نخبه ما حل شود و این دلایل خاص خود را دارد و بیشتر این موضوع از مسائل مادی است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان‌جنوبی اظهارکرد: باید به نخبگان و مخترعین استان بها داده شود و به آن‌ها در همه عرصه‌ها اطمینان دهیم و اگر بخواهیم تاثیرگذاری در استان داشته باشیم باید از مسئله نخبگان غافل نشویم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، افزود: اگر بخواهیم بحث عمران، توسعه و پیشرفت را دراستان و کشور فراهم کنیم نیاز به یک انتخاب درست داریم و این نیازمند به احساس مسئولیت داشتن همه ما است.

سردار مهدوی بیان کرد: باید با تاکیه بر توان خودمان و توجه به نخبگان مسائل را حل کنیم چرا که نخبگان در بالا بردن  مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات تاثیر گذار هستند.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان‌جنوبی یادآور شد: بالا بردن مشارکت عمومی در انتخابات موجب امنیت و اقتدار آفرین است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور