خسروی گفت: باید برگزاری این نوع جشنواره ها خروجی داشته باشد و باید در پایان جشنواره ملی زرشک بررسی شود که چه میزان از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این جشنواره محقق شده است.

حسین خسروی اسفزار امروز در جشنواره ملی زرشک شهرستان درمیان که در محل قلعه روستای فورگ برگزار شد به اغتشاشات این روزها کشور را گرفت، اظهار کرد: این باید زنگ هشداری برای ما باشد که دشمن همیشه در حال توطئه است و نباید از مکر و حیله آنان غافل باشیم.

وی افزود: امنیت در توسعه و پیشرفت کشور مهم است چراکه دشمنان می خواهند جلوی پیشرفت ایران قوی را بگیرد و رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان فرموند این حواشی شما را از مسائل اصلی غافل نکند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف نقش و تاثیر وحدت و انسجام در سطح کشور را مهم دانست و بیان کرد: باید همه در دشمن شناسی و آگاهی بخشی به نسل جوان نسبت به جنایات استکبار و جنگ شناختی و رسانه ای احساس مسئولیت کنیم.

خسروی در مورد برگزاری جشنواره ملی زرشک در استان، عنوان کرد: دو ماه است که با مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه می کنیم که خرید توافقی و یا تضمینی زرشک انجام شود و علی رغم موافقت وزیر اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: باید برگزاری این نوع جشنواره ها خروجی داشته باشد و باید در پایان جشنواره ملی زرشک بررسی شود که چه میزان از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این جشنواره محقق شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور