مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی در بازدید از نمایشگاه تجسم هنر خراسان  شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر گفت بانوان خراسان جنوبی تاثیرگذار در هنرهای تجمسی استان  هستند . خانم دکتر زنگویی ضمنا تجلیل از آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه حضور پر رنگ بانوان استان را در این جشنواره قابل تحسین برشمرد .

مدیر کل خانواده و بانوان استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه می بایست آثار هنر های تجسمی هنرمندان با توجه به نگاه ایرانی ،اسلامی و انقلابی مورد توجه  قرار بگیرد و در کنار آن مسولین مربوطه و استانی حمایت ویژه از خرید این آثارداشته باشند تا چرخ اقتصاد این هنر رونق بگیرد

وی افزود خراسان جنوبی با توجه نگاه فرهنگی ، هنرهای تجسمی می تواند جایگاه ها شایسته ای در برنامه ریزهای فرهنگی استان ایفا کند دکتر زنگویی گفت به دلیل فراگیری هنرهای تجسمی می توان آنرا در جای جای استان مرزی خراسان جنوبی به توجه به شرایط منطقه ای اموزش داد .

مدیر کل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی گفت  این اداره کل از بانوان استان به دلیل پتانسیل بالا  در رشته های هنرهای تجسمی حمایت ویژه خواهد کرد

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور