🔹در نتیجه قاطعیت و پیگیری های مستمر استاندار خراسان جنوبی، و در پی مطالبه گری رسانه ها بالگرد اورژانس هوایی امروز در طبس به زمین نشست
این بالگرد هفته گذشته و طی تصمیم وزارت بهداشت از استان خارج شده بود، که این اقدام با واکنش هایی در استان همراه شد.
🔹استاندار با ورود به این موضوع و طی تماس های مجدانه با حوزه های متولی، بازگشت این بالگرد را خواستار شد.
🔹ملانوری طی این تماس ها به شرایط و موقعیت جغرافیایی استان اشاره کرد و بر لزوم حضور اورژانس هوایی برای پوشش حوادث جاده ای تأکید نمود.
🔹وی این نکته را هم متذکر شده بود که بالگرد طبس بر اساس وسعت خراسان جنوبی و نیاز منطقه در سال ۹۶ به استان اختصاص یافت.
🔹دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، در آخرین تماس تلفنی که بعدازظهر روز گذشته انجام شد، برای بازگشت بالگرد اورژانس هوایی وعده قطعی داد و در نهایت بالگرد اورژانس امروز در طبس به زمین نشست .