مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: سال گذشته بالاترین مقدار شبکه گازرسانی اجرا شده در شرکت‌های گاز استانی به میزان ۲ هزار و ۴۷۱ کیلومتر به نام شرکت گاز خراسان جنوبی ثبت شد.

محمود هاشمی، امروز یکشنبه ۲۹ فروردین به رسانه‌های گروهی گفت: از این مقدار گازرسانی ۲ هزار و ۳۷۷ اجرای بیش از ۲ هزار کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گاز در سال ۹۹کیلومتر مربوط به مناطق روستایی و ۹۴ کیلومتر مربوط به مناطق شهری استان بوده است.

ب، وی افزود: در راستای بهره مندی هرچه بیشتر روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی حدود ۷۴ درصد شبکه گازرسانی در استان مربوط به مناطق روستایی و مابقی مربوط به مناطق شهری استان است.

وی، از اجرای ۵۹ کیلومتر خط انتقال گاز طی سال گذشته توسط شرکت گاز خراسان جنوبی خبر داد و گفت: مجموع خطوط انتقال گاز در استان به هزار و ۴۵ کیلومتر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به ثبت رکورد بی سابقه گازرسانی به ۶۳۴ روستا طی سال گذشته در خراسان جنوبی، یادآور شد: امیدواریم، تا چند ماه آینده همه روستاهای باقیمانده دارای قابلیت گازرسانی استان، از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند.