رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به فرآوری ۴۳ درصد زرشک استان گفت: باغات زرشک شناسنامه دار می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مهدی جعفری، در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک، درشهرستان قائنات، گفت: انتظار ما این نیست که برپایی جشنواره زرشک همه مشکلات زرشکاران را حل کند بلکه می‌خواهیم نگاه‌ها را به این محصول مزیت دار خراسان جنوبی جلب کنیم.

وی با بیان اینکه افتتاح واحدهای فناورانه در روستاها در زمینه محصول زرشک را طی یک سال گذشته صورت گرفت است، افزود: اولین زرشک جهان در منطقه افین کشت شده است که پیگیر ثبت جهانی آن نیز هستیم.

جعفری با اشاره به ۴۳ اتفاق مبارک در حوزه زرشک از سال گذشته، گفت: چاپ کتاب با محوریت محصول زرشک، برگزاری ۱۱۰ دوره آموزشی، راه اندازی مرکز ملی زرشک و زعفران، پیگیری ایجاد کلکسیون باغ زرشک، اختصاص زمین برای دو مجتمع زرشک، مبارزه دولتی با “زنگ جارویی زرشک” و… از جمله این اقدامات است.

وی با بیان اینکه شناسنامه دار کردن باغات زرشک شامل ۱۸۳ هکتار را پیگیری کرده‌ایم، گفت: ۸۰۰ بارگاه زرشک در خراسان جنوبی داریم و ۴۳ درصد محصول زرشک خراسان جنوبی شامل ۹۷ هزار تن زرشک تر نیز خوشبختانه فرآوری و بسته بندی می‌شود.

جعفری با بیان اینکه طرح زنجیره ارزش افزوده زرشک برای اولین بار پیگیری شده است، افزود: برای این طرح چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که بسیار ارزشمند است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت زرشک در خراسان جنوبی بود که امسال به ۲۴ هزار هکتار رسیده است.

جعفری با تأکید بر اینکه سال گذشته هزار و ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی در خراسان جنوبی داشته‌ایم، یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده تسهیلاتی داریم.

ضروریات و الزام ها در برگزاری جشنواره زرشک

محمدی فرماندار قاینات نیز گفت: ارتقای کیفی و کمی زرشک، نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مختلف و ظرفیت سازی برای تولید و صادرات و ایجاد اشتغال در شهرستان از کارکردهای این جشنواره در شهرستان قاینات است.

وی افزود: برای نمایان شدن این کارکردهای جشنواره در اولین گام باید مدیران دستگاه‌های اجرایی، تجارو فعالان این حوزه معرفت و شناخت درستی نسبت به منطقه خراسان جنوبی و محصول زرشک داشته باشند.

فرماندار قاینات با اشاره به اینکه در گام بعدی باید زمینه برقراری تعامل محیط اجتماعی و اقتصادی را با مناطق دیگر برقرار کنیم و ترازها وشاخص‌ها را برای تحول و حرکت مشخص کنند تا کشاورزان خود را به آن برسانند، سطح زیر کشت زرشک در شهرستان قاینات ۷ هزار و ۲۲۰ هکتار بیان کرد و افزود:  پیش بینی می‌شود ۳۷ تن زرشک تر برداشت شود.

به گفته وی  ۱۴ هزار و ۵۰۰ خانوار بهره بردار زرشک هستند و ۲ هزار نفر در بسته بندی فعال هستند و بیش از ۸۵درصد زرشک تولیدی در بارگاه ها خشک می شود.

محمدی با بیان اینکه تعداد ۲۳۰۰ واحد بارگاه زرشک در شهرستان وجود دارد و ۶ واحد سردخانه و ۱۲ واحد فرآوری حوزه زرشک در شهرستان فعال هستند، یادآور شد: میزان تولید زعفران شهرستان ۲۸ تن است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور