مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی اظهار کرد: ۷ واحد صنعتی غیر فعال در خراسان جنوبی از ابتدای امسال به چرخه تولید بازگشتند.

مهدی پارسا،  به رسانه‌های گروهی گفت: با فعال شدن دوباره این واحدها و بازگشت آن‌ها به مدار تولید برای ۳۰ نفر اشتغالزایی شده است.

وی افزود: برای احیای این واحدهای تولیدی در مجموع بیش از ۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی زمینه فعالیت دوباره این واحدها را اغلب در بخش‌های کانی‌های غیرفلزی و صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: از این واحدهای فعال شده دو واحد در سربیشه و در شهرستان های سرایان، نهبندان، بیرجند و خوسف هر کدام یک واحد و همچنین یک واحد در بخش خدمات در خضری دشت بیاض بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، بیشترین اشتغال ایجاد شده در این واحدها را با ۵ نفر مربوط به واحد تولید سنگ ساختمانی در نهبندان عنوان کرد.

پارسا افزود: سال گذشته نیز ۱۹ واحد در استان به چرخه تولید بازگشتند که بیشتر در حوزه کانی غیر فلزی، شیمیایی، غذایی و فلزی بودند.

وی یادآور شد: تامین نقدینگی، خارج شدن از تملک بانک‌ها، تعیین سرمایه گذار جدید، تغییر ساختار واحد تولیدی و مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ در راه اندازی واحدهای کوچک، از جمله اقدامات اجرا شده برای بازگشت این ۷ واحد صنعتی به چرخه تولید بوده است.