🔸مرز یزدان به عنوان چهارمین مرز مشترک ایران با افغانستان به زودی بازگشایی خواهد شد.
🔹استاندار خراسان جنوبی  به سه مرز رسمی مشترک ایران با افغانستان شامل میلک در مرز سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در مرز خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی به دنبال بازگشایی چهارمین مرز مشترک با کشور افغانستان است که اخیرا اجرای آن در کمیسیون مشترک ایران و افغانستان به ریاست وزیر نیرو مصوب شد.

آقای معتمدیان به مرز یزدان به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین مرز‌های خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: مرز یزدان در مقابل استان هرات قرار دارد و در سال‌های گذشته به عنوان یکی از مراکز تجاری فعال در سطح کشور فعالیت داشته است که بنا به دلایلی تعطیل شده بود و قرار است در سفر آینده وزیر نیرو به کابل در قالب کمیسیون مشترک ایران و افغانستان بازگشایی شود.

استاندار گفت: با بازگشایی این مرز شاهد تحولات خوبی در منطقه خواهیم بود