🔹معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: بازنگری سند توسعه شهرستان نهبندان در دستور کار معاونت عمرانی استانداری قرار گرفته است.
محمد فرهادی با بیان این مطلب در جلسه بررسی و بازنگری سند توسعه شهرستان نهبندان خاطرنشان کرد: بعد از سفر شهریورماه ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به جنوب خراسان که بر موضوع رفع محرومیت از این نهبندان تأکید شد، سند توسعه این شهرستان در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید.
🔹وی ادامه داد: بخشی از مصوبات این سند طی سال های گذشته اجرایی شد و بخش هایی نیز به هر دلیل ابتر ماند.
🔹معاون استاندار تصریح نمود: در جریان سفر رئیس جمهور محترم به استان، بر موضوع بازنگری سند توسعه نهبندان تأکید شد.
🔹فرهادی با اشاره به این که سند توسعه نهبندان بعد از بازنگری به هیئت دولت ارائه می شود، ادامه داد: با تأیید هیئت دولت می توان از ظرفیت های ملی در راستای اجرای این سند بهره برداری کرد.
🔹وی اظهار امیدواری کرد؛ با تحقق کامل ان سند، به زودی شاهد توسعه خطه زرخیز نهبندان باشیم.