۲۲ دستگاه اتوبوس فرسوده و نیازمند تعمیر، پس از بازسازی و نوسازی به سامانه حمل و نقل شهر بیرجند اضافه شدند.

، سرپرست امور ماشین آلات شهرداری بیرجند گفت: این اتوبوس‌ها به دلیل عمر

بازسازی و برگشت ۲۲ دستگاه اتوبوس به سامانه حمل و نقل شهر بیرجند بالا و فرسودگی قطعات و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، از چرخه سرویس دهی خارج و غیر قابل بهره برداری شده بود که با هزینه یک میلیارد تومان در مدت ۶ ماه بازسازی و راه اندازی شدند.

امیرآبادی زاده با بیان اینکه از این تعداد ۵ دستگاه اتوبوس بازسازی کامل و ۱۷ دستگاه اتوبوس نیز تعمیر اساسی شدند افزود: تعمیر موتور و گیربکس، رنگ آمیزی، سیم کشی، اتاق سازی و تعویض ورق‌های بیرونی، کف و سقف از جمله خدماتی است که در کارگاه ماشین آلات و توسط تکنسین‌های امور ماشین آلات شهرداری بیرجند برای راه اندازی دوباره اتوبوس‌های فرسوده انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خرید یک دستگاه اتوبوس نو حدود ۴ میلیارد تومان هزینه دارد گفت: با بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر در هزینه‌های حمل و نقل صرفه جویی فراوان می‌شود که در همین خصوص ۱۱ دستگاه اتوبوس دیگر نیز تا پایان سال بازسازی و راه اندازی خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور