🔹استاندار خراسان جنوبی به صورت سرزده به بازدید روستاهای شهرستان سربیشه رفت.
معتمدیان در این بازدید با اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و اهالی روستاهای نوغاب ،دستگرد و کیدشت از توابع بخش مرکزی شهرستان سربیشه گفتگو کرد.
🔹وی در راستای پاسخ به مطالبات و درخواست های اهالی این روستاها، موارد را به صورت تلفنی در حوزه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، صدا وسیما ، راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت گاز استان پیگیری نمود.
🔹بررسی کارشناسی مشکلات موجود و تعیین بازه زمانی مشخص برای رفع آنها از دستورات استاندار به فرماندار شهرستان و مدیران مرتبط بود.