بازدید حمید ملانوری استاندار خراسان جنوبی از کارخانه کویر تایر