🔹استاندار خراسان جنوبی با هدف نظارت بر روند فعالیت واحدهای صنفی از بازار بیرجند بازدید کرد.
ملانوری به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی از بازار بیرجند بازدید نمود.
🔹استاندار در این بازدید، ضمن حضور در واحدهای فعال به گفتگو با برخی از اصناف و توزیع کنندگان کالاهای اساسی پرداخت.
🔹ملانوری نحوه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های کرونایی را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
🔹وی ضمن تشکر از اصناف و بازاریان به جهت تمکین از دستور العمل های بهداشتی، این همراهی را ستود.
🔹به گفته وی؛ با وجود این که محدودیت ها بر معیشت خانوارها به ویژه فعالان بازار تأثیر گذاشته اما بیش از ۹۵ درصد اصناف عزیزمان، مصوبات را پذیرفتند و نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.