🔹استاندار خراسان جنوبی از روستاهای حسن آباد سرگل و کالرگی در شهرستان نهبندان، بازدید کرد.
معتمدیان در جریان حضور در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های هفته دولت شهرستان نهبندان به بازدید روستاهای حسن آباد سرگل و کالرگی رفت.
🔹این بازدید با هدف بررسی شرایط موجود و گفتگو با مردم درخصوص مسایل و مشکلات روستا رقم خورد.
🔹جمعی از مدیران استان و فرماندار شهرستان نهبندان نیز در این بازدید، استاندار را همراهی کردند.
🔹معتمدیان بعد از استماع صحبت های نمایندگان اهالی و رصد میدانی شرایط، دستورات لازم را درخصوص پاسخ به مطالبات مردم صادر نمود.