با پیگیری نماینده مردم شهرستان های #قائنات و #زیرکوه
🔰بازگشایی #پایانه_مرزی_یزدان
🔸صبح امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی و سلمان اسحاقی نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی بازارچه مرزی یزدان پس از ۷ سال تعطیلی بازگشایی شد.