رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در خراسان جنوبی گفت: بارش‌های پاییزه معمولا از هفته سوم آبان در استان آغاز می‌شود که امسال دیرتر یعنی از اواخر آبان و آذر شروع خواهد شد.

اظهار کرد: معمولا حدود ۱۹ درصد بارش‌های سال مربوط به پاییز، ۴۸ درصد در زمستان، ۳۲ درصد در بهار و یک درصد در پاییز است.

وی با بیان اینکه میانگین نرمال بارش در فصل پاییز در استان ۱۹.۶ میلی‌متر است، افزود: پیش بینی می‌شود بارش‌های پاییز امسال در مهرماه نرمال،  از ۱۰ آبان تا ۱۰ آذر در اغلب مناطق استان ۵ تا ۱۰ میلی‌متر کمتر از نرمال و در آذر تا دی ماه نرمال باشد.

نخعی تصریح کرد: از ابتدای سال آبی در خراسان جنوبی ۸۱.۹ میلی‌متر باران باریده که نسبت به میانگین بلندمدت ۳۱.۴ میلی‌متر کاهش یافته؛ همچنین این میزان بارش نسبت به سال گذشته ۲۰.۴ میلی‌متر افزایش داشته است.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: تاکنون از ۱۱۳.۴ میلی‌متر بارش یک سال کامل آبی در استان ۷۲.۲ درصد تامین شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور