#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

عدم مساعد شدن شرایط جوی در فرودگاه بیرجند موجب تاخیر شش ساعته پرواز بیرجند تهران شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی گفت: پرواز بوئینگ ام دی شرکت هواپیمایی طبق برنامه ساعت ۲۱:۴۰ دوشنبه وارد فرودگاه بیرجند شده و می‌بایست طبق زمانبندی ساعت ۲۲:۳۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌نمود.

او گفت:با توجه به سرعت باد امکان پذیرش تمام مسافرین به همراه بار غیر همراه نبود که پس از مذاکره نمایندگان شرکت هواپیمایی و درخواست خلبان مقرر شد تا زمان کاهش سرعت باد و بهبود شرایط از انجام پرواز خودداری و اطلاعیه تاخیر پرواز صادر شود.

طهماسبی گفت: شرکت هواپیمایی آتا ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سه شنبه به دلیل عدم مساعد شدن شرایط جوی و سرعت و همچنین جهت باد حاکم در فرودگاه بیرجند متاسفانه به ناچار به منظور حفظ ایمنی پرواز با کاهش تعداد ۲۳ نفر از ۱۴۰ مسافر این پرواز و بدون حمل بار غیر همراه مسافران اقدام به ترک فرودگاه بیرجند کرد.

او گفت: بار غیر همراه مسافران امروز به صورت زمینی به تهران ارسال خواهد شد و تحویل مسافران خواهد شد.