سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جایگاه بین‌المللی و توان بازیگری جمهوری اسلامی ایران در مسایل اقتصادی راهبردی ارتقا یافته لذا نگاه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت منحصر به‌فرد ترانزیت در دستور کار است.

 ناصر کنعانی در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی افزود: کریدورهای کشور در زمینه توسعه روابط تجاری موضوع بسیار راهبردی و کلیدی محسوب می‌شود که دولت سیزدهم به آن توجه ویژه داشته است و تلاش شده که جایگاه کشور در صادرات انرژی بازیابی و حفظ شود.

وی گفت: در این دوره ایران روابط متوازن و متعادل با دنیا را دنبال می‌کند و به حوزه شرق و آسیا توجه ویژه دارد لذا در این چارچوب مسایلی همچون برجام که انرژی زیادی از دستگاه دیپلماسی گرفت، یکی از موضوعات سیاست خارجی دولت است و همه موضوعات با روابط خارجی در سبد برجام قرار نخواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در همین چارچوب دولت اقدامات زیادی انجام داده و تلاش کرده که از دیپلماسی التماسی خارج شود و برای توسعه روابط در دنیا به ویژه کشورهایی که خود را قدرت برتر تلقی می‌کنند التماس نخواهیم کرد بلکه بر مبنای عزت و منافع ملی و مصلحت کشور عمل می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم همواره از موضع قدرت و اقتدار با دنیا سخن گفته، گفت: از جمله در موضوع برجام اعلام کردیم به عنوان عضو، تنها طرفی بودیم که به تعهدات خود عمل کردیم اما توافق دوطرفه است لذا در مقابل بی تعهدی، از حقوق ملت ایران دفاع و حمایت می‌کنیم.

ایران متعهد به دیپلماسی از موضع عزت است

کنعانی عنوان کرد: در عین اینکه نشان داده‌ایم به دیپلماسی از موضع عزت متعهد بوده اما در تحقق حقوق ملت و حقوق هسته‌ای کوتاه نیامده‌ایم و چرخ‌های سانتریفیوژهای ما می‌چرخد و غنی سازی هسته‌ای بیش از گذشته به لحاظ حجم و درصد و نسبت غنی سازی افزایش بی سابقه تا سطح ۶۰ درصد پیدا کرده است البته به مقررات معاهده عدم گسترش هسته‌ای پایبند هستیم.

وی با اشاره به حذف «دوگانه کاذب دیپلماسی و میدان» در دوره اخیر گفت: عناصر قدرت ملی تفکیک ناپذیر هستند و در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل همه این عناصر به عزت و اقتدار کشور اضافه می‌کند لذا آنان که به دنبال دوگانه سازی کذب دیپلماسی و میدان بودند عملا کشور را در حوزه سیاست خارجی از بخش قدرت ملی جمهوری اسلامی خالی و عاری کردند در حالی که دیگر کشورها از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خروج از سیاست تک ساحتی با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی را دیگر رویکرد دولت سیزدهم برشمرد و افزود: موضوع هسته‌ای یکی از موضوعات سیاست خارجی است و در این حوزه متکامل عمل کرده و به دنبال توسعه روابط اقتصادی، سیاسی، تجاری، فرهنگی، نظامی و امنیتی سازنده، شراکتی و هم‌افزا مبتنی بر احترام و منافع متقابل با همه کشورهایی هستیم که با رعایت این ۲ اصل آماده همکاری با ایران هستند جز رژیم جعلی، نامشروع و غاصب صهیونیست؛ لذا در این مسیر هم تلاش شد دامنه حضور و جغرافیای فعالیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد: همواره توسعه فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده و بر همین اساس معاونت توسعه اقتصادی وزارت امور خارجه بیش از هر دوره دیگری ظرفیت‌های ثابت دیپلماتیک را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور به خدمت گرفت.

کنعانی گفت: نگاه دولت سیزدهم به آسیا و کشورهای همسایه نیز ویژه بوده چون ظرفیت‌های مختلف تمدنی و فرهنگی در این منطقه وجود دارد که در گذشته به این موضوع کم توجهی شده بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور