از ابتدای امسال تاکنون به همت کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی، ۶ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.

او افزود: این مبلغ باعث ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی شده است که هر فرصت شغلی می‌تواند برای چند نفر ایجاد شغل کند.

عرب بیان کرد: همچنین حدود دو ماه است دو هزار پرونده پرداخت در ۱۴ بانک‌ عامل استان باز است و متقاضیان در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی ادامه داد: این تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و یا افراد غیر مددجو که بیکار و جزو دهک ۱ تا ۵ هستند پرداخت می‌شود.

او عنوان کرد: پارسال نیز ۶ هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی به همت کمیته امداد ایجاد شده است که طبق راستی آزمایی هم بیش از ۹۵ درصد آن‌ها منجر به ایجاد و پایداری صد درصدی فرصت شغلی شده است.