مدیرکل کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: در سال گذشته ۴ هزار و ۲۳۵ فرصت شغلی ویژه نیازمندان استان ایجاد شده است.

محمد عرب صبح پنج شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: ۴ هزار و ۱۲ طرح خود اشتغالی، مشاغل خانگی و پیمانکاری ویژه نیازمندان اجرا شده است که برای ۴ هزار و ۲۳۵ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت و مشارکت این افراد در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، طرح‌های مشاغل خانگی و خود اشتغالی در استان اجرا شد که در این راستا ۴ هزار و ۷۶۱ میلیارد ریال از منابع امدادی و بانکی پرداخت شده است.

ایجاد چهار هزار و ۲۳۵ فرصت شغلی ویژه نیازمندان خراسان‌جنوبیمدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: از این تعداد یک هزار و ۸۹۲ طرح در روستا و تعداد ۲ هزار و ۱۲۰ طرح در شهر اجرا شده است.

عرب با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت‌حمایت یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد است افزود: تعداد یک هزار و ۴۹۶ طرح توسط زنان و تعداد ۲ هزار و ۵۱۶ طرح توسط آقایان در سطح استان اجرا شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور