شهرداری بیرجند در راستای پرشور کردن فضای انتخاباتی اقدام به ایجاد فضای برگزاری همایش‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در بوستان کاجستان کرد.

 سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت: رویکرد اصلی ایجاد فضای برگزاری همایش های انتخاباتی در بیرجندشهرداری حضور حداکثری و پرشور شهروندان در انتخابات است که به علت شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شهرداری فرصتی در بوستان کاجستان که فضای بسیار بزرگ و مساعدی برای حضور شهروندان است را فراهم کرده است تا نمایندگان منتخبان ریاست جمهوری در صورت تمایل اقدام به برپایی همایش‌های انتخاباتی در این مکان کنند.

ابراهیم جان آور با اشاره به اینکه باید در شرایط حساس امروز تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری پر شور انتخابات با مشارکت حداکثری مردم به کار گرفته شود گفت: به علت شیوع ویروس کرونا، شهرداری تمهیداتی اندیشیده تا نمایندگان نامزدها پس از اخذ مجوز از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بتوانند به صورت رایگان از ظرفیت و پتانسیل بوستان جنگلی کاجستان برای اعلام برنامه‌های خود استفاده کنند.