#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: ۲۴۶ طرح خود اشتغالی و مشاغل
خانگی توسط مددجویان تحت حمایت اجرا شده است و که برای ۲۷۹ نفر فرصت شغلی ایجادشده است.
علی اکبر نخعی افزود: در راستای توانمندسازی
مددجویان تحت حمایت و مشارکت این افراد در بهبود
وضعیت اقتدادی خانواده ها، طرح های مشاغل خانگی و خود اشتغالی در استان اجرا شد که در این راستا ۱۳۲ میلیارد ریال از منابع امدادی و بانکی پرداخت شده است.
وی خاطر نشان کرد: از این تعداد ۱۲۲طرح در روستا و تعداد ۱۲۴ طرح در شهر اجرا شده است.
علی اکبر نخعی با بیان اینکه توانمندسازی اقتصادی خانواده های زیر پوشش یکی از مهمترین رویکردهای این نهاد است گفت: تعداد ۱۱۰ طرح توسط زنان و تعداد ۱۳۶ طرح توسط مجریان مرد درسطح استان اجرا شده است