آیت الله عبادی با بیان اینکه فرهنگ الهی و انسانی باید احیا شود، گفت: متاسفانه علم همراه با اهداف الهی و انسانی نیست و به همین دلیل امروز کار علم ویران گری شده است و با کمک علم دست به غارت و قتل می زنند و بشر را گرفتار و ویران و ظلم ر

آیت الله سیدعلیرضا عبادی   در دیدار با سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی اظهار داشت: امیرکبیر برای اینکه دانشمند ایرانی به درد ایران بخورد دست به تاسیس «دارالفنون» زد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: اما دشمن با هوشیاری خود دست به مست کردن شاه زمان زد و آن مرد بزرگ را با ایده هایی که داشت در حمام فین کاشان به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی دانشگاه ها جنبه کاربردی نداشتند، افزود: اما بعد از انقلاب اسلامی تا جایی که امکان داشت سعی کردند تا دانشمند ایرانی در خدمت ایران باشد و در حد میسور انجام شد.

آیت الله عبادی در خصوص دانشگاه علمی کاربردی گفت: این دانشگاه به گونه ای تاسیس شده تا دانشجویان و اساتید و مجموعه آن از کاربرد برخوردار باشند و در اختیار ایران و مردم قرار گیرند و وقتی صورت می گیرد که همه عوامل آن هدفمند عمل کنند و بدانند برای سرفرازی ایران و انقلاب و مردم در جهت های مختلف چه اقدامی باید انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه عالم و دانشمند وقتی می توانند به واقع خدمتگذار باشد که اهداف الهی را سرلوحه قرار دهد، افزود: بر اساس پرستش حق عمل کند و آن کسی که پول پرست و شهوت پرست است هیچ وقت نمی تواند خدمتگذار باشد.

وی بیان کرد: کسی که از نظر فرهنگی فقیر و تحت تاثیر بیگانگان باشد نمی تواند به مردم و کشور خدمت کند و باید همه جهات را در نظر گرفت تا خدمتش به ایران و هر انسانی در جهان کمک کند.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه اسلام از آن قشر خاصی نیست، گفت: برای نجات انسان از دست غول های وحشی غرب باید حرکت کرد و در این جهت امیدواریم که دانشگاه های ایران و جامع در چهارچوب خودشان بتوانند دست بشر را بگیرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه متاسفانه علم همراه با اهداف الهی و انسانی نیست، افزود: به همین دلیل کار علم ویران گری شده است و با کمک علم دست به غارت و قتل می زنند و بشر را گرفتار و ویران و ظلم را حاکم می کنند.

وی در ادامه بیان کرد: باید علمی بیاید که بشر را نجات دهد و هیچ باقیات صالحاتی بالاتر از این وجود ندارد که علم در خدمت مظلوم و فرهنگ متعالی انبیا قرار گیرد و هدف اسلام همین است.

آیت الله عبادی ادامه داد: اگر بتوانیم فرهنگ الهی و انسانی را احیا کنیم مسائل اقتصادی خود به خود حل می شود و اگر بشر با دست توانای علم دلسوز باشد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دانشجویان مهمترین سرمایه هر جامعه است، گفت: امیدواریم بتوانید دانشجویان را هدایت کنید تا با ایده های مقدس بتوانند جهان را از دست جهانخواران نجات دهند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور