مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: با اقدامات انجام شده آفت ملخ صحرایی در شهرستان زیرکوه کانون کوبی و کنترل شد.

علیرضا نصرآبادی افزود: با توجه به شناسایی به موقع و مبارزه موثر در کانون‌ها شاهد کنترل موثر آفت ملخ صحرایی در شهرستان زیرکوه هستیم.

وی عنوان کرد: تاکنون مبارزه با ملخ صحرایی در شهرستان زیرکوه در وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شده و این آفت افزایش نداشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: اکنون نیز ملخ صحرایی در زیرکوه و خراسان جنوبی به عنوان آفت کنترل شده محسوب می‌شود اما همچنان پایش و کنترل شهرستان‌ها با قوت در حال انجام است.

وی از اختصاص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی در شهرستان زیرکوه خبر داد و گفت: برای پرداخت دیون و مبارزه ادامه‌دار با این آفت به بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

ملخ کوهاندار تاغ از فروردین امسال در مراتع شهرستان زیرکوه و مرز مشترک با خراسان رضوی و نزدیک به شهرستان خواف مشاهده و از همان ابتدا کار مبازره با این آفت آغاز شد.