اولین جلسه داوری تجاری بین المللی در استان خراسان جنوبی در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی بیرجند ،بین تجار و بازرگانان افغانستان ویکی از شرکت های پتروشیمی ایرانی برگزار گردید .
این پرونده که بالغ بر دوسال است که در محاکم مطرح است و با هماهنگی و راهنمایی اتاق مشترک ایران و افغانستان به داوری ارجاع گردید و پرونده در موسسه داوری امید انصاف تشکیل گردید و بعد از آن اقایان حجت الاسلام رفیعی و خامه زر و امید به عنوان هیات داوران انتخاب گردیدند و اولین جلسه رسیدگی جهت صلح و سازش امروز در محل اتاق بازرگانی بیرجند برگزار گردید .
حجت الاسلام رفیعی ، رئیس کانون داوری استان خراسان جنوبی وداور رسمی کانون موسسات داوری و سر داور این پرونده در مورد داوری و مزایای ان برای تجار و بازرگانان افزود مزایای داوری برای این قشر بسیار فراوان است ،لذا با توجه به اینکه شاهد نوسانات شدید دلار هستیم و رسیدگی در محاکم با توجه به زمان بر بودن ان و همچنین سختی ها و هزینه های فراوان رسیدگی در محاکم ، داوری در این پرونده ها قطعا راهگشا خواهد بود و اگر طرفین از مزایای ان مطلع گردند ،مطمعنا مشتاقانه به طرف حل و فصل دعاوی به داوری خواهند امد .
مزایای داوری .
۱- رسیدگی در حداکثر سه ماه
۲-رسیدگی در خارج از دادگستری و در فضای دوستانه (که برای بازرگانان کشورهای همسایه خوشاید می‌باشد)
۳-هزینه بسیار کمتر از دادگستری
۴-رای صادره قطعی و لازم الاجراست.
لذا بازرگانان استان و کشورهای همسایه میتوانند از ظرفیت داوران تخصصی کانون موسسات داوری استان که دارای پروانه داوری از دادگستری استان میباشند و تمامی استعلامات و صلاحیت علمی انها اخذ و سنجیده شده با خیال راحت استفاده نمایند .