در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی های مختلف به اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا اهمیت شوراها اشاره شده است که در زیر می اید.

مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند.  ۰۴/۰۳/۱۳۷۸

انتخابات شوراها گامی به‌ سوی تحقق کامل قانون اساسی است. ۰۸/۰۲/۱۳۷۸

اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معیّن شده است ؛ در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی در کشور است. ۱۸/۱۰/۱۳۷۷

اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. ۱۰/۰۲/۱۳۹۰

هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا.۰۴/۰۳/۱۳۷۸

شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است. ۰۸/۰۲/۱۳۷۸

توفیق شوراها، سرمایه‌ی ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می ‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در همه‌ی عرصه‌های پیشرفت و توسعه‌ی کشور می‌شود. ۰۸/۰۲/۱۳۸۶

اگر مردم عادت کنند که برای اداره‌ی امورِ روزمره‌ی شهری یا روستایی خودشان، کسانی را با شناخت انتخاب کنند، این خیلی کمک خواهد کرد؛ هم به پیشرفت امور کشور، هم به آشنا شدن مردم با وظایفی که بر عهده‌ی آن‌هاست و باید انجام گیرد و البته سودش هم به خود مردم برمی گردد. ۰۴/۱۲/۱۳۷۷

بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسی را انتخاب می‌کنند، مسؤولیت‌هایی در مقابل این انتخاب بر دوش آن‌هاست؛ همچنان‌که اگر انتخابشان انتخاب خوبی باشد و ان‌شاءاللّه به ‌وسیله‌ی آن شخصِ منتخب، کارهای خوبی برای مردم و کشور انجام گیرد، ثواب‌ها و اجرهایی هم به آن‌ها منتقل می‌شود.۰۷/۱۲/۱۳۷۷

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور