معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: دشمن پس از ناکامی در اغتشاشات اخیر، اقدامات تخریبی بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدرضا طالبی،در جلسه پدافند مرزبانی زیستی استان، اظهار کرد: یکی از جنگ‌هایی که در حوزه پدافند زیستی  درگیر آن هستیم بیوتروریسم زیستی است.

، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در اغتشاشات اخیر، اقدامات تخریبی بر ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: در همین راستا مسائل مرتبط با حوزه آب و غذا و مسمومیت های احتمالی باید به دقت در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه به جهت پیشگیری و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری وبا باید مراقبت‌های لازم در معبر رسمی مرز ماهیرود صورت گیرد، تصریح کرد: لازم است افراد نقش آفرین در این حوزه باید با وسواس بیشتری نسبت به مراقبت از مرز اقدام کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور