سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم را نشانه درماندگی و ضعف دولتهای غربی دانست.

نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: زمانی که مستکبران عالم در میدان عمل به نتیجه نمیرسند و نمی‌توانند اهدافشان را دنبال کنند دست به این اقدامات می‌زنند تا افکار و اندیشه‌ها را در دنیا مدیریت و منحرف کنند.

او با اشاره به هوشیاری مسلمانان افزود: دشمن نمی‌تواند با این نوع حرکات‌ها ذهن و افکار مسلمانان را منحرف کند و تیر آن‌ها به سنگ خواهد خورد.


نصیرایی عنوان کرد: قطعا هم ملت مسلمان ایران و هم ملت‌های آزاده جهان در این سال‌ها دست این کشور‌ها را خوانده اند و آن‌ها محکوم به شکست هستند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جریان اسلام ناب و توحید روز به روز جلوتر خواهد رفت و همه‌ی قله‌های پیشرفت را در دنیا فتح خواهد کرد.