معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: انعکاس درست، به موقع و کامل دستاوردهای نظام و دولت، حاصل ارتباط دوسویه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها است.

، ناصر خوش خبر در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان افزود: روابط عمومی می‌بایست از بستر رسانه برای انتقال اقدامات و عملکردها به درستی استفاده کند.

وی تاکید کرد: ارتباط منطقی و دلسوزانه روابط عمومی با رسانه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز این بستر باشد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه وظیفه روابط عمومی انتقال آمار و اطلاعات درست است تصریح کرد: توقع بر این است که روابط عمومی‌ها به همان اندازه که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی ورود کرده و اقدامات قابل توجهی داشته است، همان اطلاعات به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

وی خروجی اقدامات روابط عمومی‌ها را تقویت اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: پاسخ درست، بی‌وقفه و کامل شما به مطالبات و ابهامات مردم می‌تواند در تقویت این اعتماد مؤثر باشد.

خوش خبر حضور نیروهای آموزش دیده و متخصص را از ارکان توفیق روابط عمومی‌ها برشمرد و اظهار داشت: از آن جا که مدیران و کارشناسان روابط عمومی با آحاد جامعه در ارتباط هستند، چنانچه این رابطه دوسویه و منطقی باشد، مردم، خود مبلغ عملکرد دستگاه و اقدامات دولت و نظام می‌شوند.

مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان در این نشست از مسایل و مشکلات خود گفتند و برنامه‌هایی را که برای تقویت جایگاه روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برنامه داشته‌اند، تشریح کردند.

استان خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان و فرمانداری دارد.